ריבית קבועה צמודה או קבועה לא צמודה זו השאלה ?

התשובה לשאלה זו היא קצת מורכבת ודורשת הסבר.
אם הייתי צריך לענות במשפט קצר על השאלה הייתי אומר שזה "תלוי בסוג הלווה".

כדי לענות בהרחבה אשתמש בדוגמה מספרית שתמחיש את ההבדל בין השתיים.
נניח שאתם זקוקים למשכנתא בסך 500 אלף ₪, לתקופה של 15 שנה.
הריבית על הלוואה לא צמודה  לתקופה זו היא 3.5% והריבית על הלוואה צמודה לאותה התקופה היא 2%.
ההחזר החודשי על ההלוואה הלא צמודה יהיה 3570 ₪ בחודש ולא ישתנה לכל אורך התקופה לעומת זאת ההחזר של ההלוואה הצמודה יהיה 3220 ₪ בהנחה שהמדד הוא אפס !!!

תיאורטית, כעבור שנה ההחזר עבור ההלוואה הראשונה יהיה 42,840 ₪ ואילו על ההלוואה השנייה ההחזר יהיה 38,640 ₪ ואם נכפיל במספר שנות ההלוואה אז כעבור 15 שנה קיים פער של כ- 60,000 ₪ בסך ההחזר בין השתיים (מדד אפס).

במציאות, לאורך הזמן ישנם שינויים במדד ולרוב הם חיוביים כך שלמעשה התוצאה הנ"ל אינה משקפת את המציאות.

עכשיו אנסה להסביר את המציאות ואת ההנחה ש"אופי הלווה" יקבע איזו הלוואה עדיפה לו.
מדד המחירים לצרכן מתעדכן מדיי חודש ויכול להיות ללא שינוי, במקרים נדירים יכול להיות שלילי, אך לרוב הוא חיובי.
אם נשתמש בהנחה הריאלית יותר, שהמדד חיובי כל חודש במשך השנה ומתחלק באופן שווה על כל 12 החודשים (מעגל פינות לצורך הדוגמה), אז למעשה אין הבדל בין ההלוואות בהנחה שהיה מדד שנתי של כ-1.5%. אפשרות שנייה, שהמדד היה פחות מ-1.5% בשנה ואז למעשה ההלוואה הצמודה עדיפה כיוון שסך ההחזר השנתי שלה נמוך יותר.
אפשרות שלישית שהמדד היה גבוה מ-1.5% בשנה ואז ההלוואה הלא הצמודה עדיפה שהרי ההחזר השנתי שלה נמוך יותר.

אז מה עדיף???

כיוון שכלכלה מתבססת על תחזיות ותכנוני יעד עתידיים, קשה לחזות מה יהיו המדדים כל שנה ואף קשה יותר לחזות הרבה שנים קדימה.
משכך, התשובה היא מה ה"סיכון" אותו מוכן לקחת הלווה לכל אורך תקופת ההחזר, בהיבט של שינויי מדד עתידיים או כמו שאני אוהב לשאול את לקוחותיי :
"האם אתם מוכנים לשלם ""ביטוח"" בסך של כ- 60,000 ₪ (שהוא ההפרש המקסימלי בהחזר ע"פ הדוגמה) עבור הלוואה שלא תשתנה לכל אורך התקופה או שאתם מעדיפים חשיפה לשינויים עתידיים במדד ?".

מקווה שהצלחתי לענות על השאלה המורכבת הזו במאמר זה ואולי אף יותר מכך, שסוגיי הלוואה שונים מתאימים לסוגיי אנשים שונים באופיים.

קשור ומומלץ פרויקטים חדשים בקריות >

שתפו את הפוסט

שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

רשום תגובה בפייסבוק

פוסטים נוספים בבלוג

שתפו את הפוסט

שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

רשום תגובה בפייסבוק

פוסטים נוספים בבלוג